© 2022 Tüm hakları saklıdır. Developped by ordek.co .

Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu

apart Sanat Derneği olarak sizleri 25-26-27 Ekim 2024’te Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz 2. Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu’na davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Düşünce üretimi konusunda akademisyenlerin, sanatçıların ve sanatseverlerin kısa film, video ve fotoğrafın merkezinde olduğu daha ‘alternatif’ üretim biçimlerine olan ilgisi her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Zira bu üretim biçimleri, endüstrinin standartize eden koşullarının daha az hissedildiği, spekülatif ve hatta provokatif yaratım bağlamında oldukça önemli fırsatlar sunabilen ve saf algılanımın mümkün olabildiği ender alanlardır.

Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu’nu bir kez daha gerçekleştirme arzumuzun temel motivasyonu da tam olarak burada başlamaktadır. Hayatın hemen her alanında kendini gösteren ve başta düşünme, ilham alma ve üretme gibi temel yaratıcılık tavırlarına ket vuran intihal, emek hırsızlığı ve yağmalama gibi olumsuzlukların karşısında duruyoruz. Bu duruş bizi özgürleştirici, yaratıcı ve birleştirici fikirler, yorumlar ve eleştiriler üretmeye ve bunları paylaşmaya yöneltiyor. Bu çağrıya düşünsel ve duygusal olarak karşılık veren herkesi sempozyuma bekliyoruz.

Sempozyumumuz üstteki paragraflarda vurgulandığı gibi kısa film, video ve fotoğraf üzerinden düşünce, yorum ve eleştiri üretmeyi hedeflemektedir. Bu alanlar dışında sempozyumumuzun konu olarak belirlediği diğer başlıklar ise şöyledir:

Video-Art

Yeni Medya

Dijital Oyun

Animasyon

Belgesel

VR

Yeni Medya Belgeseli

Non Narrative Film

Orta-Metraj

Deneysel Filmler

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiri özeti veya video essay son gönderim tarihi 1 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir. Bildiri özetleri, sempozyum sonrasında bildiri özetleri e-kitabında yer alacak, video essay’ler sempozyumun youtube kanalında yayınlanacaktır. Gönderilen ve hakem değerlendirmesinden geçen tam metinler ise e-dergi olarak  yayımlanacaktır.

İlham verici bir sempozyum olması dileğiyle…

Bildiri başvuruları CMT (Conference Management System) sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bildiri gönderebilmek için öncelikle üye olmanız gerekmektedir. CMT sistemine erişmek için lütfen şu bağlantıyı kullanınız:

https://cmt3.research.microsoft.com/ApartSymp2024

Önemli Tarihler:
Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi: 01 Temmuz 2024
Sempozyum Tarihi: 25-26-27 Ekim 2024
Tam Metin Son Teslim Tarihi: 30 Haziran 2025

sempozyum bilgi formunu indirmek için tıklayınız

sempozyum özet bildirim formu taslağını indirmek için tıklayınız

sempozyum özet bildirimi yazım kurallarını indirmek için tıklayınız

Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu

International Short Film, Video and Photography Symposium

As apart Art Association, we are delighted to invite you to the 2nd International Short Film, Video and Photography Symposium, which will be held on October 25-26-27, 2024 at Kadıköy Barış Manço Cultural Center.

The interest of academics, artists and art lovers in more ‘alternative’ forms of thought production, with short film, video and photography at the center, is growing exponentially every year. These forms of production are rare spaces where the standardizing conditions of industry are less evident, can offer significant opportunities for speculative and even provocative creation, and where pure perception is possible.

The main motivation for our desire to organize the International Short Film, Video and Photography Symposium once again starts right here. We stand against plagiarism, labor theft and plundering, which appear in almost every aspect of life and hinder basic creative attitudes such as thinking, inspiration and production. This stance leads us to produce and share liberating, creative and unifying ideas, interpretations and criticisms. We welcome everyone who responds intellectually and emotionally to this call to the symposium.

As emphasized in the paragraphs above, our symposium aims to produce thoughts, comments and criticism through short films, videos and photographs. Apart from these fields, the other titles determined as the subject of our symposium are as follows:

Video-Art

New Media

Digital Gaming

Animation

Documentary

VR

New Media Documentary

Non Narrative Film

Medium-Length Film

Experimental Films

The language of the symposium is Turkish and English. The deadline for abstract or video essay submission is July 1, 2024. Abstracts will be published in the abstracts e-book after the symposium and video essays will be published on the symposium’s youtube channel. The submitted and peer-reviewed full texts will be published as an e-journal.

We wish you an inspiring symposium…

To submit your paper, applications are processed through the CMT (Conference Management System). You need to become a member to submit your paper. Please use the following link to access the CMT system:

https://cmt3.research.microsoft.com/ApartSymp2024

Important Dates:
Abstract Submission Deadline: 01 July 2024
Symposium Date: 25-26-27 October 2024
Deadline for Full Text Submission: June 30, 2025

Kurullar Committees

Düzenleme Kurulu Executive Committee
 • Biriz Aydinç Öztüzemen
 • Devrim Taban – Sanatçı / Bağımsız
 • Eda Türkay – Arş. Gör. / İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Emre Doğan – Dr. Öğr. Üyesi / İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Onur Keşaplı – Arş. Gör. Dr. / Uşak Üniversitesi
 • Onur Turgut – Arş. Gör. / Özyeğin Üniversitesi
 • Tahir Ün – Sanatçı / Bağımsız
 • Zeliha İnci Asal – Arş. Gör. / Özyeğin Üniversitesi
 • Zeynep Merve Uygun – Dr. Öğr. Üyesi / Özyeğin Üniversitesi
Onur Kurulu Honorary Committee
 • Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp – Prof. Dr. / İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Bilim ve Sanat Kurulu Science and Art Committee
 • Adnan Tönel – Prof. Dr. / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Ahmet Dönmez – Doç. Dr. / Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Ahmet Şefik Güngör – Prof. Dr. / Yaşar Üniversitesi
 • Arzu Ertaylan – Doç. Dr. / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Ayşegül Akaydın – Doç. Dr. / İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Deniz Tortum – Yönetmen, Araştırmacı
 • Dilek Gürsoy – Dr. Öğr. Üyesi / İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Ersan Ocak – Doç. Dr. Üyesi / TED Üniversitesi
 • Gülbin Özdamar Akarçay – Prof. Dr. / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Hasan Akbulut – Prof. Dr. / İstanbul Üniversitesi
 • Hasan Doğan – Yönetmen
 • İrem Çoban – Dr. Öğr. Üyesi / İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Karen Boswall – Bağımsız Görsel İşitsel Araştırmacı
 • Kerem Yükseloğlu – Öğr. Gör. / İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Laliv Melamed – Dr. Öğr. Üyesi / Groningen University
 • Melike Özmen – Dr. Öğr. Üyesi / İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Meltem İşler Sevindi – Dr. Öğr. Gör. / İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Mesut Bostan – Dr. Öğr. Üyesi / Marmara Üniversitesi
 • Metin Çavuş – Dr. Öğr. Üyesi / Özyeğin Üniversitesi
 • Mohammad Ghane Fard – Yönetmen, Yapımcı
 • Nacim Pak Shiraz – Prof. Dr. / The University of Edinburgh
 • Nadir Buçan – Dr. Öğr. Üyesi / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Onur Sesigür – Dr. Öğr. Üyesi / Coventry University
 • Özlem Şimşek – Dr. Öğr. Üyesi / İstanbul Topkapı Üniversitesi
 • Patricia Nogueira – Prof. Dr. / University of Beira Interior
 • Per Fikse
 • Rabiya Saltik –  Dr. Öğr. Üyesi / İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Rastyam T. Aliev – Doç. Dr. / Astrakhan State University
 • Sean Homer – Prof. Dr. / American University in Bulgaria
 • Selen Çalık Bedir – Dr. Öğr. Üyesi / Beykoz Üniversitesi
 • Selin Güneştan – Dr. Öğr. Üyesi / Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Sezen Kayhan – Dr. Öğr. Üyesi / Johannes Gutenberg-Universität Mainz
 • Tahsin İşbilen
 • Talha Altınkaya – Dr. Öğr. Üyesi / Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Taylan Mintaş – Sanatçı
 • Ulaş Işıklar – Doç. Dr. Üyesi / Beykent Üniversitesi
 • Vanessa Zalot – Arş. Gör. / Lucerne University of Applied Sciences and Arts & University of Basel
 • Volkan Çetin – Dr. Öğr. Üyesi / İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Volkan Mengi – Dr. Öğr. Üyesi / Özyeğin Üniversitesi
 • Yektanurşin Duyan – Doç. Dr. Üyesi / Mardin Artuklu Üniversitesi
 • Yusuf Ziya Gökçek – Doç. Dr. Üyesi / Marmara Üniversitesi
 • Zeynep Dadak – Dr. Öğr. Üyesi / NYU Berlin
Sekreterya Editorial Secretariat
 • Bedia Zerin Hökenek
 • Selahaddin Bor
 • Sümeyye Özyurt

Sempozyum Hakkında
About the Symposium
© Tüm hakları saklıdır. Developped by ordek.co .